Արցախի Հետ – We stand with Artsakh

Nareg Armenian School students expressed their support to the children of Artsakh through postcards/greeting cards.
The students of School #5 in Stepanakert, Artsakh responded with gratitude.
Together, hand in hand we grow stronger as Armenians and endure as a nation.
Նարեկ Վարժարանի աշակերտները իրենց զօրակցութիւնը կ’արտայայտեն Արցախի պատանիներուն շնորհաւորական բացիկերով:
Ստեփանակերտի թիւ 5 դպրոցի աշակերտները կը պատասխանեն շնորհակալութեամբ:
Միասին, ուս-ուսի՝ կ’ուժեղանանք որպէս ՀԱՅ և կը յարատեւենք ազգովին: