The Principal

Hoori Samuelian, Principal

Լեզուն գանձ մըն որ կարելի չէ փոխարինել աշխարհի ոչ մէկ հարստութեան հետ. ուստի պէտք է պահպանենք զայն խանդավառութեամբ: Հայերէն լեզուն դասաւանդելով, զայն կը պահպանենք, կը գուրգուրանք, կը սիրենք եւ կը փոխանցենք նոր սերունդին:

Նարեկ Վարժարանը այն հաստատութիւնն է որ սերունդներ կերտած է հայեցի դաստիարակութեամբ եւ կը շարունակէ կերտել, որպէսզի աշակերտը Հայերէն կարդալ ու գրելու կողքին՝ մօտէն ծանօթանայ հայոց պատմութեան, հայ մշակոյթին եւ հայկական հարցերուն:

Նարեկ Վարժարանի ծրագիրը կ’ընդգրկէ ազգային, մշակութային եւ եկեղեցական տօներն ու աւանդութիւնները որոնք աշակերտներուն կը ներկայացուին հաճելի դաստիարակիչ բնոյթով: Սրտանց շնորհակալութիւն կը յայտնեմ ուսուցչակազմին, իրենց նուիրումին եւ տարած աշխատանքին:

Նարեկ Վարժարանի բոլոր իրագործուած ձեռնարկները արդիւնք են հաւաքական աշխատանքի: Նարեկ Վարժարանի հանդերձ ընտանիքը՝ խնամակալ մարմին, տնօրէնութիւն եւ ուսուցչական կազմ, իրենց հաւաքական ոյժերը տրամադրած են դպրոցի յառաջդիմութեան, բարգաւաճման եւ վերելքին որպէսզի զանազան ստեղծագործական միջոցառումներով հայ մանուկը ոչ միայն ընկալէ՝ այլ իր մէջ խարսխէ հայ լեզուն եւ հայ ոգին:

Ազգային պարտականութեան լրջագոյն գիտակցութեամբ Նարեկ Վարժարանի հանդերձ ընտանիքը նուիրուած է դաստիարակելու հայ մանուկը, որպէսզի իւրաքանչիւրը դառնայ տիպար քաղաքացի՝ հայկական ինքնութեան խոր գիտակցութեամբ: